Perquè els nostres processos de votació resultin tan democràtics com sigui possible ens cal que hi aportis la teva documentació mitjançant la verificació digital.

Documentació requerida per la verificació:

  1. DNI o NIE amb domicili a Catalunya.
  2. DNI o NIE amb domicili de fora de Catalunya o passaport o permís de conduir + certificat d'empadronament o rebut d'un subministrament bàsic (aigua, llum o gas) que no tingui més de tres meses d'antiguitat i on aparegui la identitat de la persona i un domicili a Catalunya.
  3. DNI o NIE amb domicili de fora de Catalunya i còpia del certificat d’inscripció en el CERA (Cens d’Electors Residents Absents) en el qual figuri un municipi d’inscripció a Catalunya.