Condicions d'inscripció

Inscriure's a En Comú et dóna dret a participar en totes les consultes i processos participatius que s'endeguin en aquesta aplicació. No representa cap mena d'obligació econòmica encara que pots col·laborar en aquest sentit si ho desitges. En acceptar-hi, rebràs tots els nostres butlletins informatius.

EN COMÚ amb personalitat jurídica pròpia, d'acord amb la Llei Orgànica 6/2002, de 27 de juny, de Partits Polítics, i inscrita en el Registre de Partits Polítics amb data de l'1 d'abril del 2015, Full 113, Volum IX. Domicili social: C. Or, 44 3º-2ª (CP 08012 BARCELONA). Telèfon: 935.321.796.